Oferta

Kompleksowa obsługa księgowa

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę księgową różnego rodzaju przedsiębiorstw.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam radzić sobie nawet w trudnych sytuacjach.

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę;
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych i profesjonalnych programów, które pozwalają nam na bezpieczne i dokładne prowadzenie przedsiębiorstw o różnej wielkości i profilu działalności.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.